Monthly Archives: Únor 2017

Kutlúrny šok

Čo je to vlastne kultúrny šok a ako sa prejavuje? Tento termín sa dostal do povedomia v roku 1950 vďaka štúdiám K. Oberga. Je to psychický stav človeka, ktorý sa dostal do nového nepoznaného prostredia a tým pádom stratil všetky istoty, ktoré mu dávala jeho vlastná kultúra. Kultúrny šok má 4 základné fázy:
1.      Fáza eufórie: Toto obdobie je pomerne krátke ( pár dní maximálne pár týždňov). Spočiatku vidíte všetko nové ako niečo úžasné. Ste očarený novinkami.
figurina v davu
2.        Fáza odmietania (šok): Toto je najkritickejšie obdobie celého procesu a trvá pomerne dlho ( niekoľko mesiacov až rok). Odcudzujete všetko nové, cítite sa stratený a nepochopený. Zameriavate sa len na rozdiely v kultúrach. Svoju vlastnú kultúru porovnávate s tou novou. Je to obdobie depresie, strachu, nepochopenia a nostalgie za domovom. Je dokázané, že ak človek nedokáže prekonať druhú fázu vráti sa do rodnej krajiny, čím predíde úplnému nervovému kolapsu.

3.      Fáza ústupu:Toto období sa zmierujete a snažíte sa akceptovať, všetko nové a nepochopiteľné. Neodcudzujete no snažíte sa pochopiť prečo je to tak. No napriek vašej snahe zapadnúť, ešte stále budete čeliť novým neočakávaným situáciám.

4.      Akceptovanie: Štýl života v novej krajine vám príde úplne normálny. Už sa nepozastavujete nad tým prečo je to tak a nie inak. Robíte automaticky to čo ostatní. Ste sebavedomí, dokážete pochopiť humor a iróniu. Cítite sa členom spoločnosti. No majte na pamäti, že budete zažívať situácie v ktorých jednoducho nezapadáte: ako napríklad rozdielne rozprávky, tradície z detstva či kamaráti. Aj keď ste úplne zapadli do kolektívu, táto časť vašej minulosti z vás stále bude robí cudzinca.
cesta k naději
Dĺžka jednotlivých fáz je individuálna, no majte na pamäti, že ak ste sa raz integrovali do novej spoločnosti a s odstupom času sa budete chcieť vrátiť spať do rodnej krajiny budete musieť prekonať spätný kultúrny šok.

Aké sú sprievodné prejavy kultúrneho šoku?
Depresia, úzkostlivosť, prejedanie sa, nadmerná konzumácia alkoholu, nechutenstvo nostalgia, izolovanosť, nadmerná únava, nadmerný spánok, neschopnosť sústrediť sa, strata sebavedomia, podceňovanie sa.

Čo vám pomôže v prekonaní kultúrneho šoku?
·         Sebadôvera
·         Zvedavosť
·         Snaha o pochopenie prečo je to tak.
·         Snažte si zistiť čo najviac informácií o novej krajine a kultúre.
·         Nájdite si nových kamarátov a neobklopujte sa ľuďmi z vlastnej krajiny.
·         Rozprávajte o svojich problémoch a situáciach, ktoré ste zažili.