Monthly Archives: Prosinec 2016

1. Euro 6: Tvrdá norma. Čo znamená pre vodičov ?

Emisné predpisy sa pomaly tak často sprísňujú ako sa striedajú ročné obdobia. Prísnejšie limitovanie sa jednoznačne odrazilo aj na technike, zvlášť na konštrukcii a príslušenstve motorov, pričom neskoršiu reakciu na pohyb plynového pedálu je jedným z prvkov, ktoré si všímavejší vodiči každodenne môžu všimnúť.
motor vozu
Norma ktorá aktuálne platí má označenie Euro6 respektíve EuroVI pre ľahké úžitkové automobily. Aktuálna norma vošla do platnosti 1. septembra 2014 a je záväzná pre všetky vozidlá kategórie M teda pre osobné automobily, prvýkrát zaregistrované po 1. 9. 2015. Najdôležitejšie však je z pohľadu vodiča ak auto plní danú normu tak si vyžaduje aj viac pozornosti od vodiča.

1.     Filtre pevných častíc pre zážihové motory
Majitelia automobilov s benzínovými motormi s priamym vstrekovaním paliva, pocítia prvú zmenu s uvedením normy Euro6. V istých prevádzkových režimoch tento spôsob prípravy zmesi vedie k tvorbe pevných častíc, s ktorými inak zážihové motory problémy nemajú.

Úplne nové limity noriem Euro5 a Euro6 práve na tento problém reagujú.
Už dlhšiu dobu niektorý výrobcovia používajú duálny systém, to znamená kombináciu nepriameho (do potrubia) a priameho (do valca) vstrekovania, ktoré tento problém značne eliminuje. Iné automobilky však už ohlásili zavádzanie filtrov pevných častíc, ktoré sú už známe z automobilov so vznetovými motormi.

Nová súčiastka vo výfukovom systéme pochopiteľne takisto vyžaduje recykláciu, to znamená periodické vypaľovanie usadených častíc. Vyššia teplota spalín zážihových motorov v tomto prípade však môžu byť výhodou, ktorá môže celý proces významne zjednodušiť aj urýchliť.
výfukové plyny
2.     Aditívum pre vznetové motory s názvom Ad Blue
S filtrami pevných častícmajú už niekoľkoročné skúsenosti majitelia automobilov so vznetovými motormi. Na väčšinu z nich však čaká novinka, keďže norma Euro6 drasticky, na menej než polovicu, znížila povolené množstvo oxidov dusíka.

Najmä recirkuláciou výfukových plynovsa riešil pokles tvorby tejto emisie pri osobných automobiloch až doposiaľ. Táto metóda má možnosti obmedzené ba dokonca môže mať negatívny vplyv na množstvo pevných častíc a prípadne dokonca aj nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch.

Väčšina automobiliek zo zavedením normy preto pristúpila na znižovanie oxidovdusíka pomocou selektívnej katalytickej redukcie, známej a osvedčenej už dlhšiu dobu v nákladných automobiloch. Aby bola katalytická redukcia činná je potrebné dodatočné činidlo, ktorým je vodný roztok močoviny, známy pod názvom Ad Blue.

ZÁVISLOSŤ NA INTERNETE – PREVENCIA, DIAGNOSTIKA A LIEČBA

Internetová závislosť je závislosť ako každá iná. Je to strata kontroly nad samým sebou. Pri tejto závislosti môže dôjsť k zničeniu vzťahu s blízkymi, alebo dokonca dochádza k strate zamestnania. On-line hry, internetové nakupovanie, využívanie sociálnych sietí, chat, surfovanie po internete, to všetko prispieva k závislosti na internete.
funkční aplikace
Takmer každá štúdia na túto tému dokazuje, že dospievajúci a deti sú náchylnejší k závislosti na internete, než akékoľvek iné vekové skupiny. Ako u dospievajúcich tak aj u detí sa mozog stále vyvíja, preto sa tieto skupiny ľudí ľahko dokážu stať závislými na internete.

Ako sa prejavuje proces závislosti
Internet produkuje záujem a potešenie. V tejto fáze užívateľ pozná racionálne využívanie prístupu k internetu. Potom táto osoba trávi stále viac a viac času na internete. Ďalším znakom závislosti je zanedbanie povinnosti, rodiny a priateľov. Osoba závislá na internete je stále sústredená na internet.

Príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť u závislých osôb sú poruchy pozornosti a efektívnosti myslenia, poruchy kontroly impulzov, zhoršené videnie, bolesti chrbta a chrbtice, náchylnosť na infekcie, nespavosť, hyperaktivita.
závislost na internet
Diagnostikovanie závislosti
O závislosti na internete môžeme hovoriť  vtedy, ak aspoň 3 zo 6 nižšie uvedených príznakov budú pravdivé.
·         Silná túžba alebo pocit nutkania využiť prístup k internetu, pričom na sociálnych sieťach, neustále kontrolujeme e-maily, používanie online hier alebo chatu
·         Problémy so sebaovládaním, pokiaľ ide o zdržanie sa od internetového prehliadača, počítača, kontrolovania e-mailu či hrania hier
·         Abstinenčný syndróm (napr. Nevoľnosť spôsobená nedostatočným prístupom k internetu)
·         Častejšie používanie internetu.
·         Nevšímavosť si priateľov a rodiny
·         Pretrvávajúce používanie internetu

Terapia
Liečba osôb závislých na internete je určená pre prácu psychológa a pripomína liečbu alkoholizmu. Všetky udalosti, ako je stretnutie, koncerty, nákupy, sú dobrým dôvodom dostať sa von z domu.

Ako zabrániť závislosti
Bohužiaľ, k závislosti často dochádza takým spôsobom, že nie sú k dispozícii žiadne príznaky alebo alarmujúce dôvody na obavy. Preto, ak ste rodič a nechcete aby vaše dieťa malo problém so závislosťou na internete, venujte mu dostatok pozornosti.